Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χ.&Ο. ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ Ο.Ε.
Ερμού 59, 54623, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310.265.697, 2310.260.706
Fax: 2310.260.706